• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Zapraszamy do naszej szkoły – rekrutacja do klasy I

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej we Wróblewie na rok szkolny 2022/2023.

Informacje mogą być pomocne w wypełnianiu i kompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce.

 

Zarządzenie

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie Wojta Gminy z 17 stycznia 2022 r.

Informacja o naborze kl. I

2b._Dz.Urz._Uchwala_rekrutacja_do_I_klasy_szkoly_podstawowej

załącznik nr 2 – terminy kl. I

 

Dokumentacja

Po otworzeniu poniższego wniosku należy go wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie naszej szkoły.

załącznik nr 4 – wniosek o przyjęcie – kl. I

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I.

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA