• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@pgwroblew.pl

Jęz. niemiecki

Katarzyna Olejniczak

Komunikuję się z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego i będę chciała uzyskiwać informację zwrotną od uczniów również w taki sam sposób. W razie potrzeby zadzwonię indywidualnie do rodzica i będę rozmawiać  z nim lub uczniem. Uczniowie będą mogli przesyłać mi swoje prace lub zdjęcia odrobionej pracy domowej na moją pocztę.

Będę monitorować postępy uczniów w nauce poprzez sprawdzanie prac domowych i odnotowywanie postępów w nauce uczniów w dzienniku elektronicznym. W razie potrzeby będę informować rodziców tych uczniów, którzy nie będą wywiązywać się z powierzonych zadań.

Materiały dydaktyczne na stronie e-podręczniki lub wskazane przeze mnie linki do filmików edukacyjnych na You Tube