• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Pamięci wielkiego Polaka – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Mówił prosto wielkie rzeczy
W lustrze prawdy
Odbijające rzeczywistość
Czyniąc znak krzyża
Ludziom obojętnym
Przywrócił wiarę
Prymas
Wielki człowiek

Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci. Jego punktem kulminacyjnym była msza beatyfikacyjna, która odbyła się12 września 2021 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W naszej szkole również uczciliśmy beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego. We wtorek 14 września przy przygotowanej z tej okazji wystawie na temat życia i świętości Kardynała, uczniowie klas I – III i klasy IV pod kierunkiem Pani Katarzyny Janiak uroczyście odśpiewali ,,Pieśń do Kardynała Stefana Wyszyńskiego” –  ,,O NIEZŁOMNY PRYMASIE TYSIĄCLECIA”, której refren brzmi:

„O niezłomny Prymasie Tysiąclecia,

Kardynale Stefanie Wyszyński.

Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości,

Módl się za nami i prowadź do świętości…..”

Mamy nadzieję, że wstawiennictwo Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie nam towarzyszyć w wielu momentach życia…..

Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński wpisał się na trwałe w dzieje Kościoła i Narodu Polskiego. Wspominamy go z szacunkiem jako Księcia Kościoła, Sługę Bożego, wielkiego Patriotę, Społecznika, Męża Stanu. Kiedy obejmował Stolicę Prymasowską w Warszawie, wyznał:

„Nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem. Jestem natomiast ojcem Waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie.”

Wielkie wydarzenie – beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, było sposobnością, aby nasi uczniowie poznali postać Kardynała na lekcjach religii przygotowując prezentację i wystawę o życiu księdza, a i też uczczenie Wielkiego Polaka na krótkim apelu i wspólnym odśpiewaniu piosenki o Prymasie.