• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Pielgrzymka do Sanktuarium NMP w Charłupi Małej

8 września, jak co roku, wielu pielgrzymów z naszej  gminy pielgrzymuje do Sanktuarium NMP w Charłupi Małej.

Wyruszyła więc też pielgrzymka z parafii Wróblew, połączyła się ona z pielgrzymką wągłczewską. Oczywiście nie mogło zabraknąć młodzieży, więc do grupy  pątników bardzo licznie (61 osób) przyłączyli się uczniowie naszej szkoły pod opieką katechety i nauczycieli oraz rodziców. Wspólne pielgrzymowanie upływało w śpiewie i modlitwie, której przewodniczyli ks. Piotr i ks. Krzysztof, pątnicy nieśli swoje intencje do stóp Matki Bożej. W tym roku centralnym uroczystościom przewodniczył JE ks.bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, który podczas uroczystej sumy odpustowej dokonał zawierzenia diecezji włocławskiej Niepokalanemu Sercu Najświętszej  Maryi Panny właśnie w Sanktuarium Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej.

Pielgrzymi trud i modlitwa, zawierzenie NMP dadzą efekty w życiu każdego z nas i w nauce…