• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@pgwroblew.pl

Justyna Zając -

Justyna Zając

Dyrektor Publicznego Gimnazjum we Wróblewie

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie,
wychowania do życia w rodzinie