• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Rozpoczynamy rok szkolny w Szkole Podstawowej we Wróblewie

Piękny, wrześniowy poranek przywitał nowy rok szkolny 2018/2019.

Kolejny rok szkolny uczniowie rozpoczęli w Szkole Podstawowej we Wróblewie. Dla uczniów III klas gimnazjum i klasy 8 to szczególny rok, ponieważ w czerwcu opuszczą mury tej szkoły. Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń. Samych sukcesów, nawiązywania relacji koleżeńskich, radości ze zdobywania wiedzy życzyła uczennicom i uczniom Pani Dyrektor Justyna Zając, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego zaszczycili nas swoją obecnością wójt gminy Tomasz Woźniak i ksiądz Piotr Przybylski – proboszcz miejscowej parafii. Po wystąpieniach, uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się w klasach.

WSPANIAŁEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.