• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Ruszyła rekrutacja 2021/22

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Podstawowej we Wróblewie na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

1b. Zarządzenie Wojta Gminy z 28 stycznia 2021 r.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1 d. załącznik nr 2 – terminy kl. I-1

Po otworzeniu poniższego wniosku należy go wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie naszej szkoły.

wniosek nabór 2021-2

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I.

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew.

Lp. Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

rozpoczęcie zakończenie
1. Składanie wniosku o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17 lutego 2021 r. 10 marca 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 11 marca 2021 r. 15 marca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do klasy I.

16 marca 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I. Potwierdzenie należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia. 17 marca 2021 r. 23 marca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 marca 2021 r.

 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew.

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu uzupełniającym
rozpoczęcie zakończenie
1. Składanie wniosku o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 26 kwietnia 2021 r. 28 kwietnia 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 29 kwietnia 2021 r. 04 maja 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

05 maja 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I. Potwierdzenie należy złożyć w postaci pisemnego oświadczenia. 06 maja 2021 r. 07 maja 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10 maja 2021 r.

 

UWAGI KOŃCOWE

  1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy szkoła, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do klasy I, dysponuje wolnymi miejscami.
  2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do klasy I. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do danej szkoły w roku szkolnym 2021/2022. W przypadku braku potwierdzenia woli, przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.