• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Liceum, technikum, szkoła branżowa? – terminy rekrutacji

Wkrótce rozpocznie się

rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

To jest trudny wybór, który może decydować o przyszłości każdego ósmoklasisty. Niestety nikt za ciebie, ósmoklasisto, nie podejmie tej decyzji. Musisz zrobić to sam. Możesz jednak przeanalizować fakty za i przeciw, żeby właściwie zadbać o swoją przyszłość.

W samym Sieradzu są dwa licea ogólnokształcące: „Jagiellończyk” i „Żeromski”. Jeśli chodzi o limity miejsc , to w obu szkołach na chętnych absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 będzie czekało po 140 miejsc. Oprócz tego 102 miejsca czekać będzie w trzech szkołach poza Sieradzem: ZSP w Błaszkach, Warcie i  Złoczewie. Każda z nich dysponuje 34 miejscami w liceum.

Z pewnością wielu z ósmoklasistów planuje zdobyć zawód ucząc się w ZSP Nr 1 i 2 w Sieradzu, a więc w „Mechaniku” i na „Zamkowej”, ale również w ZSP w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. Największą różnorodność, jeśli chodzi o zawody, proponuje „Mechanik”, który zaplanował łącznie 136 miejsc w technikum i 68 w branżowej szkole I stopnia. W zespole tym można zdobyć takie popularne zawody jak: technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta czy technik programista, który jest nowym zawodem. Odmienną ofertę kształcenia proponuje w tym roku „Zamkowa”, gdzie można będzie podjąć naukę m.in. w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nowy zawód, a będzie nim technik rachunkowości. W szkole na ulicy Zamkowej na absolwentów szkół podstawowych będą czekać łącznie 102 miejsca – 68 w technikum i 34 w szkole branżowej.

W ZSP w Złoczewie, planowane jest uruchomienie nowego zawodu – technik rachunkowości, a w liceum klasa sportowa o profilu piłki nożnej. Jest też nowa propozycja dla kandydatów do liceum w Warcie – kontynuacja oddziału przygotowania wojskowego. Podobny oddział o profilu wojskowym, być może powstanie w liceum w Błaszkach.

Ósmoklasisto!

Czas otworzyć kalendarz i zapisać w nim bardzo ważne terminy.

Poniżej masz ich wykaz:

Jeśli chcesz wydrukować sobie tę ulotkę – link znajdziesz poniżej:

rekrutacja

Życzymy tylko trafnych wyborów!