• Telefon: (43) 821-31-95
 • sekretariat@spwroblew.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do naszej biblioteki

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Państwa, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 5.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny formularz, umieszczony poniżej, zawierający tylko 3 proste polecenia.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń  przed pokojem nauczycielskim. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców                          i Samorząd Uczniowski. Swoje propozycje przesyłajcie na adres mailowy szkoły: sekretariat@pgwroblew.pl

Proszę podać tytuł książki lub serii książek?

…………………………………………….

Proszę podać imię i nazwisko autora książek?

…………………………………………..

Kim jestem? Proszę wybrać z listy?

– uczniem,

– rodzicem,

– nauczycielem.