• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Pierwszy dzwonek i… rozpoczynamy rok szkolny 2023/2024

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w naszej placówce,

która od 1 września jest Zespołem Szkolno-Przedszkolnym we Wróblewie.

 

Pani Dyrektor Justyna Zając przywitała w nowym roku szkolnym uczniów i ich rodziców oraz grono pedagogiczne i pracowników obsługi. Zmiana naszej placówki na Zespół Szkolno-Przedszkolny z pewnością będzie początkiem w dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości edukacji dzieci od przedszkola do klasy 8.

 

Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń będzie miał możliwość rozwijania swoich talentów, zdobywania wiedzy i kształtowania wartości. Na dzieci czekają tu sale lekcyjne i komputerowe, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia, biblioteka, stołówka. Mają też do dyspozycji boiska i plac zabaw oraz altanę edukacyjną.

 

 

Naukę w pierwszej klasie rozpoczęło w tym roku szkolnym 23 uczniów

z wychowawcą p. Agnieszką Jaworską.

 

 

Naukę w czwartej klasie rozpoczęło 16 uczniów

z wychowawcą p. Beatą Kiepura-Staszczyk.