• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Podręczniki do religii

Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2021/2022 do programów nauczania religii opartych na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku

Klasa 1 szkoła podstawowa – „Poznaję Boży świat”
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18

Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Rok wydania: 2020

Wydawca: Wydawnictwo JEDNOŚĆ


Klasa 2 szkoła podstawowa – „Odkrywam królestwo Boże”
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18

Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Rok wydania: 2021

Wydawca: Wydawnictwo JEDNOŚĆ


Klasa 3 szkoła podstawowa   ,,Jezus jest z nami”

 Podręcznik

Autor: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Rok wydania: 2014

 

Zeszyt ćwiczeń

autor: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Rok wydania: 2013


Klasa 4 szkoła podstawowa ,,Miejsca pełne BOGActw”

PODRĘCZNIK nr AZ-21-02/12-KI-1/12 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r

 Podręcznik

Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Rok wydania: 2012

 

Zeszyt ćwiczeń

Autor: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Rok wydania: 2012


Klasa 5 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Podręcznik

Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Rok wydania: 2020

 

Zeszyt ćwiczeń

Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek

Rok wydania: 2020


Klasa 6 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

Wydawca: Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Podręcznik

Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Rok wydania: 2021

 

Zeszyt ćwiczeń

Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek

Rok wydania: 2021


 Klasa 7 szkoła podstawowa ,, Błogosławieni , którzy szukają Jezusa”

PODRĘCZNIK Nr AZ-31-01/13-KI-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej dla VII klasy szkoły podstawowej zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r. 

Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Rok wydania:2013


Klasa 8 szkoła podstawowa ,, Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

PODRĘCZNIK nr AZ-32-01/13-KI-4/14 do nauki religii rzymskokatolickiej dla klasy VIII szkoły podstawowej zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.

Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Rok wydania: 2018


Podreczniki do religii