• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Podziękowania dla przyjaciół gimnazjum

,, …pewnego przyjaciela poznaje się

w niepewnej sytuacji”. 

Cyceron

          
           Dziękujemy wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły – pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.
Pragniemy podziękować wszystkim dokonującym wpłat na rzecz Rady Rodziców oraz za wszelkie darowizny. Bez Państwa udziału nie udałoby się nam osiągnąć tego co zrobiliśmy.
         Wyznaczyliśmy sobie cele na następny rok szkolny, które chcielibyśmy osiągnąć. Liczymy na Państwa również w kolejnym roku szkolnym. Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać  u wychowawcy klasy.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wspólne działanie i wszelką okazaną pomoc.

             Dzięki Państwa ofiarności, nauka i praca w naszej szkole staje się przyjemniejsza, możemy osiągać wysokie wyniki w nauce, konkursach i zawodach sportowych.

 

Dziękujemy za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe podczas roku szkolnego 2014/2015:

Państwu Grzegorzowi i Annie Wyrębskimdziekujemy-sponsorom
Panu Zdzisławowi Kurzawie
Państwu Katarzynie i Radosławowi Dybka
Państwu Zdzisławowi i Annie Jackowskim
Państwu Dariuszowi i Katarzynie Jackowskim
Państwu Romualdowi i Alinie Wyrębskim
Panu Tomaszowi  Ciołkowi – Wodomierze
Państwu Sylwestrowi i Marii Gajewskim – Gospodarstwo Rolne
Firmie Agros Wrońscy Wróblew
Pani Monice Ignasiak – kwiaciarnia Wróblew
Pani Ninie Obałka – Vobiano
Bankowi Spółdzielczemu o/Wróblew
Bankowi Spółdzielczemu o/Sieradz
Państwu Jóźwik – Apteka – Wróblew
 
Szczególne podziękowania dla Państwa Katarzyny i Dariusza Jackowskich
za całoroczne zaopatrzenie sklepiku szkolnego w bardzo smaczne jabłka.

jablka_2