• Telefon: (43) 821-31-95
 • sekretariat@spwroblew.pl

Siły w przyrodzie – zagadnienia na sprawdzian

Siły w przyrodzie – zagadnienia na sprawdzian

Sily_w_przyrodzie-zagadnienia

Na sprawdzian z teorii należy powtórzyć:

 1. Rodzaje oddziaływań + przykłady.
 2. Skutki oddziaływań + przykłady.
 3. Kiedy dodajemy, a kiedy odejmujemy wartości sił składowych, aby obliczyć siłę wypadkową? + obliczanie sił.
 4. Kiedy ciało jest w stanie równowagi? Przykłady ciał będących w równowadze.
 5. Pierwsza zasada dynamiki Newtona – treść + przykłady.
 6. Co nazywamy inercją (bezwładnością)?
 7. Trzecia zasada dynamiki Newtona – treść + przykłady.
 8. Od czego zależy wartość siły oporu powietrza i wartość siły tarcia kinetycznego + przykłady.
 9. Przykłady tarcia tocznego i poślizgowego.
 10. Od czego zależy ciśnienie gazu w zbiorniku zamkniętym + przykłady.
 11. Prawo Pascala + przykłady.
 12. Jakie warunki muszą być spełnione aby ciało: pływało częściowo zanurzone, całkowicie zanurzone i tonęło – rysunki, zaznaczenie sił działających na ciało + przykłady każdej sytuacji.
 13. Prawo Archimedesa – treść + przykłady.
 14. II zasada dynamiki Newtona – treść + przykłady.
 15. Od czego zależy przyspieszenie ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym?
 16. Wzory:

– ciśnienie

– prawo Pascala

– siła wyporu

– II zasada dynamiki (ruch w pionie i w poziomie)

 

Na sprawdzian z zadań należy powtórzyć te, które rozwiązywane były na lekcji i w pracy domowej.