• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Sprawdzian – Kinematyka

Powtórzenie wiadomości – dział: Praca, moc, energia mechaniczna

Na sprawdzianie obowiązują zadania, jakie były rozwiązywane ze zbioru zadań na lekcji i zadane do domu.

Teoria:

Pojęcia: tor ruchu, droga, względność ruchu, ruch jednostajny prostoliniowy, ruch jednostajnie przyspieszony + przykłady wymienionych pojęć.

Wykresy zależności s(t) i v(t) w ruchu jednostajnym prostoliniowym oraz v(t) w ruchu  jednostajnie przyspieszonym + opis wykresu

Wzory na: drogę w ruchu jednostajnym oraz na przyspieszenie i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym.