• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Sprawdzian – Wykonujemy pomiary

Podstawowe zagadnienia obowiązujące na sprawdzian z działu

– Wykonujemy pomiary

Przeliczanie jednostek długości, pola powierzchni, szybkości, masy i czasu.

Znajomość wzorów na obliczenie: ciężaru ciała, gęstości substancji i ciśnienia wywieranego na powierzchnię oraz zastosowanie ich w zadaniach z treścią.

Przyrządy pomiarowe wszystkich mierzonych wielkości fizycznych.

Oznaczenia wielkości fizycznych i ich jednostki podstawowe w SI.

Znajomość cech wektora i ich określanie na przykładach.

Czym różni się masa od ciężaru?