• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

(Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki)

– doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Dla literatury światowej to data symboliczna. 23 kwietnia 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir (zgodnie z kalendarzem juliańskim) oraz Inca Garcilaso de la Vega. Każdego roku od 25 lat świat składa w ten sposób hołd wybitnym autorom, przypominając o znaczeniu literatury w budowaniu pomostów między tym, co było, i co będzie, między pokoleniami i kulturami. W tym roku w sposób szczególny.

Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie muszą ograniczyć czas przebywania na zewnątrz, moc książek powinna być wykorzystywana do wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania naszych horyzontów.