• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Turniej BRD – eliminacje gminne

W dniu 4 kwietnia w naszej szkole odbyły się eliminacje gminne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W konkursowych zmaganiach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wróblewie, Słomkowie Mokrym, Charłupi Wielkiej i z Wągłczewa. Eliminacje obejmowały test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Zawodnicy mieli do rozwiązania test składający się z 35 pytań.

Każda z drużyn musiała się wykazać również sprawnościami i umiejętnościami w pokonywaniu przeszkód rowerem. To zadanie dla wielu uczestników okazało się bardzo trudne.

Po sprawdzeniu testów i wykonaniu zadania praktycznego przez każdego z uczestników, dokonano podliczenia punktów. W I kategorii, czyli uczniowie klas 5 nasza szkoła zajęła II miejsce, w II kategorii (uczniowie klas 6,7 i 8) – IV miejsce.

Uczestnicy eliminacji, którzy zajęli miejsca 1-3 otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim uczniom, biorącym udział w eliminacjach, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i podjęcie wyzwania. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie przyniesie owoce już za rok. 🙂