• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2015/2016

WYCHOWAWCY KLAS

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM WE WRÓBLEWIE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KLASA:

WYCHOWAWCA:

I A

Pani Marzena Putyńska

I B

Pani Joanna Jackowska

I C

Pani Beata Kiepura -Staszczyk

II A

Pani Halina Mamos – Cembrzyńska

II B

Pani Magdalena Adamska

II C

Pan Mariusz Dąbrowski

III A

Pan Sylwester Michalak

III B

Pani Katarzyna Kubit

III C

Pani Justyna Dzieran