• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Wystawa „ZBRODNIA KATYŃSKA”

Od 4 kwietnia 2016 r. w PG we Wróblewie, była prezentowana podczas zajęć z historii, wystawa  „Zbrodnia Katyńska”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

DSCF4315Jest to poszerzona wersja ekspozycji powstałej w 2010 r. z okazji obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Nową wystawę poszerzono o wątki tylko zasygnalizowane lub nieuwzględnione w poprzedniej wersji: okoliczności odkrycia zbrodni, genezę kłamstwa katyńskiego i drogę do prawdy. Wystawa prezentuje widzom także sylwetki osób, które znalazły się w „cieniu Katynia”, a więc nie tylko ofiar, ale świadków i sprawców zbrodni.

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939r. do niewoli radzieckiej dostało się 250 tys. obywateli polskich: żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy policji, straży więziennej i innych służb. Na przełomie 1939 i 1940r. NKWD aresztowało tysiące obywateli polskich pod zarzutem „działalności kontrrewolucyjnej”. W dniu 5 marca 1940r. władze najwyższe ZSRR wydały decyzję o rozstrzelaniu blisko 15 tys. jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 11 tys. więźniów przetrzymywanych w więzieniach tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Ostatecznie w kwietniu i maju 1940r. zamordowano 21 857 polskich obywateli. Władze Związku Radzieckiego dopiero w 1990 r. przyznały się do popełnienia zbrodni, po półwieczu podtrzymywania kłamstwa w tej sprawie.