• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/22

Zakończenie Roku Szkolnego – to jedno z wydarzeń, na które uczniowie czekają ze zniecierpliwieniem. I nic dziwnego. Za cały trud włożony podczas kilku miesięcy nauki należy się odpoczynek i zregenerowanie sił.

 

Ten dzień rozpoczął się od Mszy Świętej, która sprawowana była za wszystkich uczniów, ich rodziny, a także pracowników szkoły. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną szkoły, na której odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła się ona wspólnym odśpiewaniem hymnu. Dyrektor Szkoły – Pani Justyna Zając miała przyjemność pogratulować uczniom osiągniętych wyników, jak również rodzicom tych, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.

 

Przy obfitości uśmiechów i wesołej atmosferze, można było zauważyć grupę, u której ta radość mieszała się ze smutkiem. Tak – mowa o uczniach z klasy ósmej, dla których była to ostatnia akademia w tym miejscu. Na pewno w ich głowach piętrzyły się wówczas obrazy związane z przeżyciami w tej szkole, emocjami i zawartymi przyjaźniami. Zostali pięknie pożegnani przez klasy siódme, których uczniowie złożyli im życzenia, a także wręczyli małe, pamiątkowe upominki.

 

 

Podziękowania za wieloletnią pracę Pani Beaty Bonieckiej-Markiewicz w naszej szkole, złożyli p. Dyrektor Justyna Zając i Wójt Gminy Tomasz Woźniak. 

 

 

 

 

Na zakończenie, cała wspólnota uczniowska – zaczynając od uczniów klas I-III i kończąc na klasach IV-VIII – otrzymała w klasach od swoich wychowawców świadectwa szkolne i dyplomy.

W imieniu Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego życzymy wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji!

Wam Drodzy Ósmoklasiści życzymy ponadto sukcesów na kolejnym etapie życia, wiary we własne możliwości i podążania za marzeniami. POWODZENIA!