• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Klasa 3

Szanowni Państwo !                                                          

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju musimy realizować treści nauczania za pomocą zdalnej edukacji. Jako wychowawca klasy III komunikuję się z moimi uczniami i rodzicami za pomocą następujących narzędzi:

  • e- dziennik
  • poczta elektroniczna ( mój mail: agnieszka.kubicka@vp.pl)
  • portale społecznościowe (Facebook)
  • komunikator Messenger
  • telefon

Proszę o regularne logowanie się na dzienniku elektronicznym, ponieważ codziennie zamieszczam wiadomości zawierające materiał do zrealizowania. Oprócz podręczników i zeszytów ćwiczeń, podaję linki do ciekawych filmów, prezentacji multimedialnych, grafik nawiązujących do bieżących tematów dnia, załączam karty pracy i notatki do zeszytów. Korzystam również z edukacyjnych stron internetowych, np. www.matzoo.pl, www.dyktanda.pl i innych. Oprócz treści podstawy programowej realizuję program wychowawczy: wysyłam wiadomości do rodziców, rozwiązujemy bieżące problemy wychowawcze, podaję adresy stron, które mogą okazać się pomocne. Bardzo dziękuję uczniom i rodzicom za zaangażowanie i wywiązywanie się z powierzonych  zadań.

Pozdrawiam

Agnieszka Kubicka