• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Rekrutacja do klas I – zasady, terminy

Zapraszamy do naszej szkoły!

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew na rok szkolny 2023/2024.

Informacje mogą być pomocne w wypełnianiu i kompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w sekretariacie naszej szkoły.

Zał. nr 4 – wniosek o przyjecie do kl. I-1

Informacja o naborze do kl. I-2