• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

III Międzyszkolny  Konkurs  Recytatorski

– Jan Paweł II w poezji p. Marioli Malinowskiej

„W moich oczach…”

Dnia 26 października 2021r. w Szkole Podstawowej we Wróblewie przeprowadzono III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski utworów o Karolu Wojtyle – św. Janie Pawle II – w poezji p. Marioli Malinowskiej. Celem konkursu jest:

– uczczenie wielkiego Polaka Jana Pawła II

– popularyzacja poezji, wyrażenie wdzięczności i szacunku Papieżowi,

–  rozbudzanie zainteresowania poezją i prozą

Organizatorem konkursu  były: p. Katarzyna Janiak – Katecheta, p. Katarzyna Kubit – nauczyciel Biblioteki Szkolnej we Wróblewie.

Komisja w składzie:

– p. Mariola Malinowska

– p. Stanisław Malinowski

– p.  Justyna Zając – dyrektor Szkoły Podstawowej we Wróblewie

– ks. Sławomir Mrugała – proboszcz Parafii Wróblew

przyznawała punkty w skali 1-5 oceniając: dobór i rozumienie tekstu, dykcję i oryginalną interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Po zsumowaniu wyników wyłoniono zwycięzców, wręczono wyróżnienia, dyplomy za udział z nagrodami i upominkami. Fundatorem nagród był ksiądz Sławomir Mrugała, proboszcz parafii wróblewskiej oraz Pani Mariola Malinowska, która przeznaczyła na nagrody swoje tomiki wierszy i przyznała też nagrody specjalne  dla uczestników.

Wyniki Konkursu:

Do konkursu przystąpili uczniowie naszej szkoły oraz z okolicznych szkół podstawowych: ze Słomkowa Mokrego, Charłupi Wielkiej, Wągłczewa. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, wręczono wyróżnienia, dyplomy za udział z nagrodami i upominkami.

 

ZWYCIĘZCY:

I miejsce  – Julia Dalecka  kl. VIII SP Wróblew – pkt.64

II miejsce – Wiktoria Kozłowska kl. VII SP Słomków Mokry – pkt. 62

III miejsce – Ewa Tworek kl. IV SP Wągłczew – pkt. 61

III miejsce – Anna Olejnik kl. VI SP Wągłczew – pkt.61

 

WYRÓŻNIENIA

Magdalena Kozica kl. VII SP Wągłczew

Nikola Stopka kl. VII SP Wróblew

Karol Szymański KL. VII SP Słomków Mokry

 

NAGRODY SPECJALNE

Oliwier Zakrzewski KL. VIII SP Charłupia Wielka

Michał Sawczyn KL. VII SP Wągłczew

 

DYPLOMY ZA UDZIAŁ

SP Wróblew

Małgorzata Mes kl. VII

Nikola Michalska kl. VIII

Karolina Ślipek KL. VII

Zuzanna Grzegorzewska KL. VII

SP Słoków Mokry

Filip Fornalczyk kl. VII

Milena Janiak kl. VII

SP Charłupia Wielka

Nikola Wolna kl. VII

Maja Durdyn Kl. VII

Jakub Owczarek kl. VIII

Jakub Pindych kl. VII

SP Wągłczew

Anna Krawczyk kl. II