• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@spwroblew.pl

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Zostały ustalone zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew na rok szkolny 2024/2025.

Szczegóły poniżej:
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew:
2. Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Wróblew na rok szkolny 2024/2025.