• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@pgwroblew.pl

Dzień Edukacji Narodowej -

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r.

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej we Wróblewie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców, Wójt Gminy Wróblew Tomasz Woźniak  oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Justyna  Zając, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

 

W części artystycznej  uczniowie z klasy VI  pod  kierunkiem pani Justyny Bieleckiej i pani Haliny Mamos – Cembrzyńskiej  śpiewem  i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

 

 

 

 

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty.

 

W tym dniu w naszej szkole odbyła się również niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. O godz. 10.30 na salę gimnastyczną wkroczyli w pełnej gali pierwszoklasiści.

Zaprezentowali część artystyczną pod okiem swojej wychowawczyni Pani Dominiki Bednarek. Następnie pani dyrektor Justyna Zając dokonała aktu pasowania na uczniów szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!